SieStat, ett hjälpmedel vid revisions- och redovisningsmässiga urval
Utvecklat i sammarbete mellan Timpex och K-J K Revisionsbyrå AB

Du hittar mer information om programmet på K-J K Revisionsbyrå AB