SieData - hjälpmedel vid revisions- och redovisningsmässiga urval
Utvecklat i sammarbete mellan F:a Timpex och K-J K Revisionsbyrå AB